EU vill förbjuda anonyma domänregistreringar


Syftet med lagförslaget är att göra det svårare för personer som vill ägna sig åt kriminella verksamheter på internet.

Läs mer…

kommentarer