Europa förtjänar ett bättre EU

Junilistan stödjer frihetens Europa och ett fortsatt svenskt EU-medlemskap, men motsätter sig att makten flyttas till Bryssel.

kommentarer