Europaparlamentet får inte bli ett överparlament

Till skillnad från Socialdemokraterna anser vi att Europaparlamentet inte skall ha någonting med nationell lönesättningen eller kollektivavtal att göra.

kommentarer