Europas ytterhöger behöver inte Trump

Donald Trump har lämnat scenen. Men i Europa är partier med politiska budskap snarlika hans relativt oskadda. De behöver inte Trump. Sverigedemokraterna är dock försiktiga med vilka de umgås med.

Läs mer…

kommentarer