Efter pensioneringen från Evry – nu gör Björn Ivroth comeback

Silicon Valley-bolaget Global Logic plockar in Evrys nyligen pensionerade koncernchef Björn Ivroth i styrelsen.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj