Expert på kvinnors oro: Män borde oroa sig mer

Kvinnor oroar sig mer än män – för att bli arbetslösa, sjuka eller utsatta för brott. Lena Wängnerud försöker ta reda på varför samhällsförändringar gör kvinnor mer oroliga än män.

Läs mer…

kommentarer