Experten: ”Lokalt är spridningsrisken stor”

Ebola är en av de värsta sjukdomar som finns med en dödlighet på upp till 90 procent.

Experterna Micael Widerström, smittskyddsläkare Jämtlands län, och Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, reder ut svaren på de vanligaste frågorna.

kommentarer