Experten: Så påverkar pandemin livet efteråt

Det senaste året har förändrat våra levnadsvanor i grunden. 

Vi uppmanas att inte resa, inte umgås i stora sällskap och jobba hemifrån om det är möjligt för att minska smittspridningen. 

Men hur kommer våra liv se ut efter corona? 

Universitetslektorn Ola Thuvesson har utkristalliserat fyra trender.  

Läs mer…

kommentarer