Expertrådets kritik mot klimatpolitiken

Regeringens klimatpolitik sågas av Finanspolitiska rådet.

Det är varken samhällsekonomiskt eller klimatmässigt försvarbart att prioritera minskad oljeanvändning i Sverige framför minskad global kolanvändning.

– Demonstrationsvärdet av att minska oljeanvändningen i Sverige för det globala klimatproblemet – att minska kolavändningen – är förmodligen väldigt begränsat, om det ens finns, säger Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler.

Läs mer här: Expertrådets kritik mot klimatpolitiken

kommentarer