Allt fler exploit kits blir fillösa – attackerar företag

Fler och fler så kallade exploit kits har kodats om för att inte placera filer på offrets disk, utan placera koden i ram. Största måltavlan är Internet Explorer som mest finns kvar hos företag.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj