Exportfrämjande i fokus när Sverige deltar vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Regeringen har beslutat att Sverige har för avsikt att delta i världsutställningen Expo 2020 i Dubai. En kommitté har ansvar för genomförande av det svenska deltagandet. Näringslivet har stora intressen i att delta vid världsutställningen och kommer att finansiera satsningen gemensamt med regeringen. Expo 2020 blir regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjande.

Läs mer här: Exportfrämjande i fokus när Sverige deltar vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai

kommentarer