Få äldre i Hörby och Höör bor på äldreboende

Hörby/Höör En rad åtgärder är på gång i Hörby för att ge plats åt fler inom äldreomsorgen.
Färska siffror visar att Hörby och Höör ligger i den absoluta botten i landet när det gäller andelen äldre över 80 år som bor på äldreboende.
– Vi är väl medvetna om att vi behöver fler platser, säger Susanne Meijer (S), kommunalråd i Hörby.

I den granskning av äldrevården som SVT har publicerat under januari har man bland annat listat hur vanligt det är att personer bor på äldreboende i Sveriges kommuner. I rangordningen av hur stor andel av kommuninvånarna över 80 år som har en plats på äldreboende hamnar Hörby och Höör i bottenskiktet.
Hörby hamnar på 276:e plats av 290 kommuner och Höör på 271:a plats.
– Vi är väl medvetna om att vi behöver fler platser, där har vi en hel del att jobba med. Vi har bland annat många gamla lokaler i kommunen, det är en utmaning, säger kommunalrådet Susanne Meijer (S).

Vad säger du till dem som tycker att ni snålar på äldreomsorgen?
– Jag kan konstatera att äldrevården ligger lågt i kostnad i Hörby. Där finns mer att göra och den nya majoriteten har tagit krafttag, vi tar detta på allvar.
Susanne

Läs mer här: Få äldre i Hörby och Höör bor på äldreboende

kommentarer