Få tvivlar på att Trump har sagt ”skithålländer”

NEW YORK Det var med visst motstånd som tv-ankare återgav att Trump kallat afrikanska länder för ”shithole countries” i ett möte om immigration. Trumps uttryck får stor uppmärksamhet samtidigt som det är en del i ett mönster av nedsättande uttalanden gentemot invandrare.

Läs mer här: Få tvivlar på att Trump har sagt ”skithålländer”

kommentarer