Få våldsbrott mot barn klaras upp i Sverige

Mindre än tio procent av anmälningar om våld mot barn under sex år klaras upp. Skillnaderna är dessutom stora i landet, visar en rapport från organisationen Bris och stiftelsen Tryggare Sverige.

kommentarer