Facebooks argument är värda att begrunda

EU får större befogenhet att beordra Facebook plocka ner illegalt innehåll. Det är inte självklart bara en bra sak.

Läs mer…

kommentarer