Fack: Förbjud gratis frakt i e-handeln

Fri frakt i e-handeln slår mot både arbetare och miljö. Vi vill att det införs en lagstadgad avgift för frakt till kund och för returer, skriver ordförandena för Handels, Seko och Transport.

Läs mer…

kommentarer