Faran med det som nu händer i mitt Norrköping

Norrköpings stadsmuseum tog efter påtryckningar från SD-politiker bort en artikel från en nazismutställning.
Mats Granberg, som länge verkat i stadens kulturliv, menar att det lokalt blir allt svårare att föra demokratiska samtal.

Läs mer…

kommentarer