Sex av tio utvecklingsprojekt använder farliga kodbibliotek. De här ska du undvika


Utvecklingsprojekt använder sig i allt högre utsträckning av kodbibliotek som innehåller sårbarheter. Bland annat har andelen utvecklingsprojekt med beroenden till sårbara kodbibliotek tredubblats på bara ett år.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj