Här får alla boende digitala säkerhetsnycklar från staten

Alla färingar över 15 år kommer att tilldelas en digital säkerhetsnyckel. Detta som ett led i Färöarnas nationella digitaliseringsprogram.

Läs mer…

kommentarer