Färre omkomna i trafiken gör att målet för 2020 nås

Sveriges systematiska arbete med att förbättra trafiksäkerheten på väg ger resultat. Preliminära siffror visar att 190 personer omkom i trafiken förra året. Det är under Nollvisionens etappmål om max 220 omkomna år 2020.

Läs mer…

kommentarer