Färre syriska flyktingar tar sig till Sverige

Inte sedan 2012 har antalet asylansökningar från syrier varit på en lika låg nivå som nu. Antalet minskar snabbare i Sverige än i övriga Europa.

– Tidigare fanns en optimism om att få permanent uppehållstillstånd och familjeåterförening, säger Michael Williams på Flyktinggruppernas riksråd.

Läs mer…

kommentarer