Färre unga utan arbete

Antalet arbetslösa ungdomar i Sundsvall var 1 300 i slutet av november, vilket är 100 färre jämfört med ett år tidigare.

kommentarer