Fed-chef ser stadiga räntehöjningar

Om den amerikanska ekonomin utvecklas i linje med vad Fedchefen San Francisco, John Williams, räknar med kommer centralbanken sannolikt att höja räntan stadigt under de kommande åren.

Läs mer här: Fed-chef ser stadiga räntehöjningar

kommentarer