”Fel att cementera 70-talets syn på arbetsrätt”

Vi kan inte i dagens Sverige röra oss med reformer inom en lag som las, som bygger på ett synsätt från 1970-talet. Det behövs en helt ny lagstiftning på området, skriver Håkan Welin, Liberala Företagare.

Läs mer…

kommentarer