Fem vargar skjutna i Värmland första dagen

Efter flera vändor – på fredagen började vargjakten i Värmland.

Fem vargar har skjutits under dagen.

Men på Naturskyddsföreningen är man fortsatt kritisk till jakten.

– Vi anser inte att den har gynnsam bevarandestatus i Sverige i dag, säger Jan Bergstam på Naturskyddsföreningen.

kommentarer