FI-chefen till motattack efter jävsanklagelser

Inga fel begicks. Inga regler har brutits. Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen tillbakavisar alla anklagelser om jäv i samband med att hans närmaste man gick till ett toppjobb på den bank han nyss var satt att granska.

Läs mer…

kommentarer