Fick bidrag för systerns urnsättning – men socialen drog in pengarna

Kvinnan i Kristianstad fick ett mindre bidrag av Svenska kyrkan för att kunna ta sig till sin systers urnsättning. 

Men när bidraget socialnämnden fick kännedom om bidraget bestämdes att bidraget skulle räknas som inkomst, skriver Lokaltidningen. 

Därför drog man av pengarna från kvinnans försörjningsstöd.  

Läs mer…

kommentarer