Fick vänta månader på kontroll – hade cancer

Patienten fick vänta tio månader på sin undersökning och cancerdiagnos på NÄL.

Skälet: Läkarbrist.

– Det är naturligtvis inte acceptabelt, säger chefsläkaren Magnus Söderbergh.

kommentarer