Finansminister Magdalena Andersson till IMF:s och Världsbankens vårmöten i Washington

Finansminister Magdalena Andersson deltar i IMF:s och Världsbankens vårmöten den 19–21 april i Washington D.C. Huvudteman för vårmötena är läget i den globala ekonomin och hur de globala utvecklingsutmaningarna ska mötas.

Läs mer här: Finansminister Magdalena Andersson till IMF:s och Världsbankens vårmöten i Washington

kommentarer