”Finns ingen anledning att skjuta upp Thailandresan”

De som hittills drabbats är äldre med andra underliggande sjukdomar. ”Vi vet inte hur allvarligt det kan bli men i nuläget finns det inget hot” säger Helena Palmgren, smittskyddsläkare.

Läs mer…

kommentarer