Finns skäl att helt ifrågasätta riset

Ris framstår alltmer som ett riskabelt livsmedel och en avgörande källa till cancerframkallande arsenik. Det finns i nuläget bara ett rimligt råd att ge och det är: ät mindre ris och ge framför allt inte riskakor till små barn.

Läs mer här: Finns skäl att helt ifrågasätta riset

kommentarer