Finskan får plats i Sundsvall

Den 1 februari blev Sundsvall förvaltningsområde för finska språket. På söndagen högtidlighölls det på Folkets hus i Skönsberg.

kommentarer