Flaska vin mot klorin i kampen mot ebola

En flaska vin mot en flaska klorin i kampen mot ebola.

Med den devisen samlade Peter Henning och Lisa Kiiviloog in 60 000 kronor på ett dygn.

På några få dagar var deras hjälpinsats verklighet i Liberia.

– Vi ville göra något snabbt! säger Peter Henning.

kommentarer