Fler disciplinbeslut 2017 än någonsin på finansmarknaden

Under 2017 har SwedSecs disciplinnämnd meddelat beslut i 41 ärenden vilket är en fördubbling sedan 2014/2015. – Ökningen ska ses i ljuset av att antalet licenshavare har fördubblats de senaste fyra, fem åren. Det är alltså inte ett tecken på att buset har ökat i branschen utan det är en logisk konsekvens av att fler omfattas av SwedSecs disciplinförfarande.

Läs mer här: Fler disciplinbeslut 2017 än någonsin på finansmarknaden

kommentarer