Fler fall av resistenta bakterier

Antalet rapporterade fall av resistenta bakterier som MRSA och ESBL-CARBA har ökat i vissa län de senaste månaderna. Orsaken tros framför allt vara att sjukvården har provtagit fler patienter där det funnits särskilda riskfaktorer för multiresistenta bakterier. Risken för vidare smittspridning i samhället bedöms som liten.

Läs mer här: Fler fall av resistenta bakterier

kommentarer