Fler förskrivs adhd-medicin

STOCKHOLM. Fler får centralstimulerande adhd-läkemedel förskrivet. För det vanligaste läkemedlet, metylfenidat, har andelen användare femfaldigats på sju år, enligt en sammanställning från Socialstyrelsen.

kommentarer