Fler och fler attacker mot sakernas internet

Statistik från Sonicwall visar att antalet hackningsattacker mot uppkopplade prylar har mer än fördubblats på ett år.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj