Fler personer väljer att anmäla att barn far illa

Socialtjänsterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå har fått in fler anmälningar om att barn far illa den senaste tiden.

kommentarer