Fler ska få skuldsanering

Skuldsanering åt fler och skärpta regler för kreditföretag. Det är några ingredienser i regeringens nya strategi mot överskuldsättning.

Läs mer här: Fler ska få skuldsanering

kommentarer