Fler som bryter mot kontaktförbud ska beläggas med fotboja

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag om att elektronisk övervakning av kontaktförbud, så kallad fotboja, ska kunna sättas in tidigare. Åtgärden ökar möjligheten att förebygga våld och trakasserier i nära relationer. Straffet för överträdelser av kontaktförbud med elektronisk övervakning ska också skärpas.

Läs mer här: Fler som bryter mot kontaktförbud ska beläggas med fotboja

kommentarer