Fler vill öka flyktingmottagandet

Närmare hälften, 44 procent, av svenskarna anser nu att vi bör ta emot fler flyktingar. Det är en ökning med 18 procentenheter sedan februari — en uppseendeväckande stor förändring enligt statsvetarprofessorn Marie Demker.

Läs mer här: Fler vill öka flyktingmottagandet

kommentarer