FN-rådet fördömer journalistmord

FN:s säkerhetsråd fördömer enhälligt extremiströrelsen Islamiska statens (IS) avrättning av den amerikanske journalisten James Foley. Rådet kallar mordet för ”fegt och avskyvärt”.

kommentarer