Föddes som en flicka – lever som en pojke

Ryland Whittington är en pojke i en flickas kropp.

Nu sprids hans berättelse över nätet sedan föräldrarna i en film gick ut och berättade om hur den femårige pojken äntligen fick bli sig själv.

– Det är viktigt att barn som uttrycker att de till exempel är en pojke, trots att kroppen är en flickas, respekteras och får stöd av föräldrar och förskola/skola, säger Ulrika Westerlund, ordförande för RFSL.

kommentarer