Följ seminariet Biodrivmedel – möjligheter för en fossiloberoende fordonsflotta

Idag kl.12.30-15.00 hålls seminariet Biodrivmedel – möjligheter för en fossiloberoende fordonsflotta. Utredaren Thomas B. Johansson redogör för sina förslag inom området, och forskare, näringslivs- och myndighetsrepresentanter har bjudits in för att dela sina tankar om hur utredningens förslag kan bli verklighet.Följ seminariet Biodrivmedel – möjligheter för en fossiloberoende fordonsflotta via KTH:s livestreamLäs artikel: It- och energiminister Anna-Karin Hatt lyssnar in samtal om Biodrivmedel – möjligheter för en fossiloberoende fordonsflotta Näringsdepartementet, 23 januari 2014

kommentarer