Följde sin dotter till skolan – blev dödad

Den 15-åriga dottern fann sin mamma ligga i sitt eget blod på cykelstigen.

Kort innan hade dottern sprungit från platsen efter mammans sista ord: ”Skynda dig, spring!”

kommentarer