Folkhälsomyndigheten föreslår att nytt coronavirus tas upp i smittskyddslagen

Folkhälsomyndigheten har lämnat en hemställan till regeringen där myndigheten begär att det nya coronaviruset 2019-nCoV klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Läs mer…

kommentarer