För en mer aktiv och kraftfull europeisk utrikespolitik

EU måste utgöra en internationell motkraft mot förtryck, terrorism och kränkningar av mänskliga rättigheter.

kommentarer