För varmt i frysen

Malmö Frystemperaturen var för hög och rutinerna för att kyla ner mat var bristfälliga. Miljöförvaltningen har gjort inspektion på en restaurang sedan två gäster anmält att de hade matförgiftning.

Det var den 10 september som anmälningen mot restaurangen kom in. De två personerna hade blivit sjuka ungefär tre timmar efter att de hade ätit där, två olika rätter.
Miljöförvaltningen gjorde en inspektion några dagar senare och kan efter den varken bekräfta eller utesluta att gästerna blivit dåliga av det de ätit där.
Men halterna av bakterier i de nedkylda varorna gjorde att det fanns en ökad risk för att det som serverades skulle vara otjänligt som föda, ifall inte uppvärmningen fungerade som den skulle.
De höga bakteriehalterna förklaras av att temperaturen i frysen var för hög, cirka 0 grader.
”Det innebär att hållbarheten för de produkter som ligger i frysen inte kan garanteras”, skriver inspektörerna.
Det fanns heller ingen tillförlitlig rutin för nedkylning av varorna; de kyldes inte ner tillräckligt snabbt.
De prover som togs på färdig mat fanns inget att erinra mot.
Restaurangägaren har nu till på tisdag på sig med att presentera en åtgärdsplan.
Efter inspektion på en annan restaurang konstateras även där att personalen inte har tillräckliga kunskaper om hur nedkylning ska gå till.

Läs mer här: För varmt i frysen

kommentarer