”Föråldrad syn på säkerhet får inte hindra 5G-utvecklingen”

Synen på säkerhet och stabilitet i den digitala världen påverkas av gamla föreställningar om telefonins säkerhet. Det riskerar att sätta käppar i hjulet för 5G-utbyggnaden, skriver Patrik Fältström och Gunnar Hökmark.

Läs mer…

kommentarer