Föräldraförsäkringen (S)tridsfråga

Redan vid kongressen 2009 slog partiet fast att man ska verka för en tredelad föräldraförsäkring. Det vill säga en del till pappan, en till mamman och en som föräldrarna kan dela på.

…Läs mer

Läs mer här: Föräldraförsäkringen (S)tridsfråga

kommentarer